SliderSliderSlider

 

کد خبر: 3169
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۹
دسته: اخبار
پرینت
ایمیل

دومین جشنواره سبزجوکول

فراخوان دومین جشنواره سبزجوکول منتشر شد.

اقتصاد بومی منطقه آزاد انزلی ، بر پایه کشاورزی و صید ماهی استوار است که مهمترین محصول کشاورزی منطقه برنج می باشد.صنایع وابسته مهمی نیزازاین محصول نشأت می گیردو ازمهمترین آن می توان به حصیربافی اشاره کردکه تنها صنایع دستی این منطقه است.همچنین بسیاری ازخوراکی های این منطقه ازاین محصول به دست می آیندواین حاکی ازاهمیت این محصول درتولیداتی است که منجربه صادرات و ارز آوری برای منطقه می باشد.دومین دوره این جشنواره با نگاه تیزبین هنرمندان درکشف جاذبه های پنهان منطقه و کشورومعرفی وانتقال دارایی های بومی – ملی به نسل جوان ویادآوری آن به دیگر نسل ها درسه بخش زیرطراحی وبه اجرادرخواهدآمد باموضوع: کاشت،داشت وبرداشت برنج

*دومین مسابقه سراسری عکاسی
موضوع:
کلیه مراحل کاشت،داشت وبرداشت برنج،پرتره کشاورزان مشغول کاردرشالیزار،فروش برنج دربازار،برنج درسفره غذاوتمامی فعالیتهای مربوط به برنج

مقررات وشرایط جشنواره:
Anzalifz.ir دریافت فرم شرکت درجشنواره ازسایت سازمان منطقه آزادانزلی به آدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال آثاربه آدرس ایمیل
حداکثرآثارارسالی هرشرکت کننده 3قطعه عکس
وحجم حداقل 2وحداکثر4مگابایت باشد. Jpeg عکس ها می بایست بافرمت
شرکت درجشنواره برای تمامی هنرمندان آزاداست ومحدودیت سنی ندارد.

جوایزنفرات برگزیده:
نفراول تندیس جشنواره ولوح سپاس به همراه جایزه نقدی10میلیون ريال
نفردوم لوح سپاس به همراه جایزه نقدی6میلیون ريال
نفرسوم لوح سپاس به همراه جایزه نقدی 4میلیون ريا ل

گاه شمارجشنواره:
آخرین مهلت دریافت آثار: 8مردادماه 95
داوری آثار:پنج شنبه14/5/95
آئین اختتامیه جمعه22مرداد 95

*دومین دوره ساخت مترسک
ساخت مترسک ونصب وجانمایی درفازتجارت وگردشگری منطقه آزادانزلی
خلاقیت درطراحی وساخت باتوجه به عقاید وسنتهای منطقه بااستفاده ازمتریال بومی

مقررات وشرایط جشنواره:
Anzalifz.irدریافت فرم شرکت درجشنواره ازسایت سازمان منطقه آزادانزلی به آدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال آثاربه آدرس ایمیل
جشنواره ساخت مترسک به صورت غیررقابتی دردومرحله برگزارمی گردد.
برای ساخت هرمترسک کمک هزینه تاسقف 3میلیون ریال بانظروکارشناسی ستاددبیرخانه تعلق خواهدگرفت.
مرحله اول:
طراحی به صورت دستی به همراه معرفی متریال پیشنهادی
اندازه وابعادمترسکهاآزادمی باشد.
الف:پس ازبررسی طرحهای ارسالی تاسقف حداکثر 10طرح برگزیده،به بخش ساخت وسفارش راه پیدامی کنند.
ب: هرشرکت کننده سه اثررامی تواندبه دبیرخانه ارسال نماید.
مرحله دوم:
ساخت مترسک به صورت غیرحضوری توسط برگزیدگان مرحله اول
پس ازتصویب طرح کمک هزینه دراختیارشرکت کنندگان برای ساخت قرارخواهدگرفت.

گاه شمارجشنواره:
*آخرین مهلت ارسال طرح: 1395/05/07
*نصب وجانمایی آثار:1395/05/20

*دومین مسابقه (استانی )آشپزی
موضوع:
برگزاری مسابقه کته پزی ، رشته خشکار و کشتا به صورت استانی

مقررات شرکت درمسابقه:
Anzalifz.irدریافت فرم شرکت درمسابقه ازسایت سازمان منطقه آزادانزلی به آدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرم ثبت نام به آدرس ایمیل
کلیه موادووسایل جهت پخت وپز رابایدشرکت کننده تهیه نماید وبه محل برگزاری مسابقه بیاورد.
استفاده ازلباس محلی وظروف سنتی وبومی امتیازبه حساب می آید.
مسابقه درسه بخش مجزا داوری می شود.
ازهربخش یک نفربه عنوان برگزیده اعلام وازایشان تقدیرمی گردد.
تذکر:شرکت کننده فقط مجازاست که چاشنی به برنج اضافه کند وهرگونه خورشت واضافه کردن حبوبات ممنوع می باشد.
هرشرکت کننده فقط می تواند دریک بخش تقاضای شرکت نماید.
نکته:چنانچه شرکت کنندگان ازروستاهای محدوده منطقه آزاد مایل به حضوردرجشنواره می باشند میتوانندازطریق دهیاریهااقدام به ثبت نام نمایند.

جوایزنفرات برگزیده:
برگزیده بخش کته پزی لوح سپاس به همراه جایزه نقدی4میلیون ريال
برگزیده بخش کشتا لوح سپاس به همراه جایزه نقدی4میلیون ريال
برگزیده بخش رشته خشکار لوح سپاس به همراه جایزه نقدی4میلیون ريال

*زمانبندی دومین مسابقه (استانی)آشپزی
*آخرین مهلت ثبت نام وشرکت درمسابقه: 2مرداد95
*داوری وبرگزاری مسابقه:چهارشنبه: 1395/05/20

اختتامیه دومین جشنواره سبزجوکول: 22مرداد95
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:09370614251

آدرس: گیلان،منطقه آزادانزلی،بلوارشهیدفاتحی،فازتجارت وگردشگری

آدرس پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت: Anzalifz.ir

بازدید: 996

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.