SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان البرز

لیست اخبار و رویدادهای استان البرز | تقویم اخبار و رویدادهای استان البرز | تاریخ اخبار و رویدادهای استان البرز
اخبار و رویداد استان البرز ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان البرز ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان البرز
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان البرز ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان البرز
لیست اخبار و رویدادهای استان البرز در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان البرز 2017 و 2018 و 2019

کنسرت شهاب مظفری ؛کرج - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31180
5 روز تا برگزاری
05 ارديبهشت 98      25 April 2019
کرج

کنسرت زانیار خسروی ؛کرج - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31111
12 روز تا برگزاری
12 ارديبهشت 98      02 May 2019
کرج

کنسرت مهدی جهانی ؛کرج - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31203
13 روز تا برگزاری
13 ارديبهشت 98      03 May 2019
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.