SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای هامبورگ

لیست اخبار و رویدادهای هامبورگ | تقویم اخبار و رویدادهای هامبورگ | تاریخ اخبار و رویدادهای هامبورگ
اخبار و رویداد هامبورگ ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای هامبورگ ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای هامبورگ
اطلاع از اخبار و رویدادهای هامبورگ ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای هامبورگ
لیست اخبار و رویدادهای هامبورگ در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی هامبورگ 2017 و 2018 و 2019

کنگره بین المللی علوم مهندسی ؛ آلمان - اسفند 97

کد رویداد: 29269
114 روز تا برگزاری
21 اسفند 97      12 March 2019
هامبورگ

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.