SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای کرج

لیست اخبار و رویدادهای کرج | تقویم اخبار و رویدادهای کرج | تاریخ اخبار و رویدادهای کرج
اخبار و رویداد کرج ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای کرج ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای کرج
اطلاع از اخبار و رویدادهای کرج ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای کرج
لیست اخبار و رویدادهای کرج در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی کرج 2019 و 2020 و 2021

کنسرت پرواز همای ؛ کرج - خرداد 98

کد رویداد: 31837
2 روز تا برگزاری
28 خرداد 98      18 June 2019
کرج

کنسرت خنده یوسف کرمی؛کرج - خرداد 98

کد رویداد: 31823
3 روز تا برگزاری
29 خرداد 98      19 June 2019
کرج

کنسرت محسن ابراهیم زاده ؛کرج - خرداد 98

کد رویداد: 31813
4 روز تا برگزاری
30 خرداد 98      20 June 2019
کرج

کنسرت خنده حسن ریوندی ؛کرج - خرداد 98

کد رویداد: 31762
5 روز تا برگزاری
31 خرداد 98      21 June 2019
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.