SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان کرمان

لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان | تقویم اخبار و رویدادهای استان کرمان | تاریخ اخبار و رویدادهای استان کرمان
اخبار و رویداد استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان کرمان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان کرمان
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان کرمان
لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی استان کرمان 2019 و 2020 و 2021

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - تیر 99

کد رویداد: 35182
7 روز تا برگزاری
26 تیر 99      16 July 2020
استان کرمان

همایش اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران ؛جیرفت - مرداد 99

کد رویداد: 35184
28 روز تا برگزاری
16 مرداد 99      06 August 2020
استان کرمان

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته؛کرمان - شهریور 99

کد رویداد: 35408
61 روز تا برگزاری
18 شهریور 99      08 September 2020
کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.