SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان کرمان

لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان | تقویم اخبار و رویدادهای استان کرمان | تاریخ اخبار و رویدادهای استان کرمان
اخبار و رویداد استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان کرمان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان کرمان
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان کرمان
لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی استان کرمان 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه معدن، صنایع معدنی، فرآوری صنایع معدنی و تجهیزات وابسته ؛کرمان- خرداد 98

کد رویداد: 31475
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
26 خرداد 98      16 June 2019
کرمان

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - خرداد 98

کد رویداد: 31405
3 روز تا برگزاری
30 خرداد 98      20 June 2019
استان کرمان

کنسرت علیرضا طلیسچی ؛سیرجان - خرداد 98

کد رویداد: 31772
3 روز تا برگزاری
30 خرداد 98      20 June 2019
استان کرمان

کنسرت علیرضا طلیسچی ؛کرمان - خرداد 98

کد رویداد: 31833
4 روز تا برگزاری
31 خرداد 98      21 June 2019
کرمان

کنسرت حجت اشرف زاده ؛ کرمان - تیر 98

کد رویداد: 31993
10 روز تا برگزاری
06 تیر 98      27 June 2019
کرمان

کنسرت ماکان بند ؛کرمان - تیر 98

کد رویداد: 31990
20 روز تا برگزاری
16 تیر 98      07 July 2019
کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.