SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان کرمان

لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان | تقویم اخبار و رویدادهای استان کرمان | تاریخ اخبار و رویدادهای استان کرمان
اخبار و رویداد استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان کرمان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان کرمان
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان کرمان
لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان کرمان 2017 و 2018 و 2019

همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ؛جیرفت - آذر 97

کد رویداد: 28948
11 روز تا برگزاری
08 آذر 97      29 November 2018
استان کرمان

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران ؛جیرفت - آذر 97

کد رویداد: 28949
11 روز تا برگزاری
08 آذر 97      29 November 2018
استان کرمان

کنسرت بهنام بانی؛ کرمان - آبان 97

کد رویداد: 29201
1 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
کرمان

کنسرت محسن ابراهیم زاده ؛ کرمان - آذر 97

کد رویداد: 29235
10 روز تا برگزاری
07 آذر 97      28 November 2018
کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.