SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان کرمان

لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان | تقویم اخبار و رویدادهای استان کرمان | تاریخ اخبار و رویدادهای استان کرمان
اخبار و رویداد استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان کرمان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان کرمان
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان کرمان
لیست اخبار و رویدادهای استان کرمان در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی استان کرمان 2019 و 2020 و 2021

کنسرت موسیقی کلاسیک ؛کرمان - شهریور 98

کد رویداد: 33035
2 روز تا برگزاری
01 شهریور 98      23 August 2019
کرمان

کنسرت اشوان ؛کرمان - شهریور 98

کد رویداد: 33074
4 روز تا برگزاری
03 شهریور 98      25 August 2019
کرمان

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته؛کرمان - شهریور 98

کد رویداد: 32508
6 روز تا برگزاری
05 شهریور 98      27 August 2019
کرمان

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - شهریور 98

کد رویداد: 31405
15 روز تا برگزاری
14 شهریور 98      05 September 2019
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.