SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی

لیست اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی | تقویم اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی | تاریخ اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی
اخبار و رویداد استان خراسان شمالی ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی
لیست اخبار و رویدادهای استان خراسان شمالی در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی استان خراسان شمالی 2019 و 2020 و 2021

همایش بازآفرینی شهری در شهر ایرانی ؛بجنورد - خرداد 99

کد رویداد: 35235
3 روز تا برگزاری
21 خرداد 99      10 June 2020
بجنورد

همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی؛بجنورد - خرداد 99

کد رویداد: 35229
4 روز تا برگزاری
22 خرداد 99      11 June 2020
بجنورد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.