SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای قم

لیست اخبار و رویدادهای قم | تقویم اخبار و رویدادهای قم | تاریخ اخبار و رویدادهای قم
اخبار و رویداد قم ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای قم ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای قم
اطلاع از اخبار و رویدادهای قم ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای قم
لیست اخبار و رویدادهای قم در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی قم 2017 و 2018 و 2019

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

کد رویداد: 19947
در حال برگزاری (26 روز تا پایان)
ارديبهشت 97      April 2018
قم

کنگره فرهنگ و اندیشه دینی , با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی؛قم - 97

کد رویداد: 22845
12 روز تا برگزاری
17 ارديبهشت 97      07 May 2018
قم

کنفرانس یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه ؛قم - اردیبهشت 97

کد رویداد: 26727
13 روز تا برگزاری
18 ارديبهشت 97      08 May 2018
قم

همایش ملی تصوف، شاخصه ها و نقد ها ؛قم - 97

کد رویداد: 25447
15 روز تا برگزاری
20 ارديبهشت 97      10 May 2018
قم

آموزش گام به گام فروشندگی حرفه ای ؛قم - اردیبهشت 97

کد رویداد: 26784
19 روز تا برگزاری
24 ارديبهشت 97      14 May 2018
قم

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی - تربیتی ؛قم - 97

کد رویداد: 24770
51 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
قم

کنفرانس پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ؛قم - اردیبهشت 97

کد رویداد: 21136
20 روز تا برگزاری
25 ارديبهشت 97      15 May 2018
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.