SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای قم

لیست اخبار و رویدادهای قم | تقویم اخبار و رویدادهای قم | تاریخ اخبار و رویدادهای قم
اخبار و رویداد قم ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای قم ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای قم
اطلاع از اخبار و رویدادهای قم ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای قم
لیست اخبار و رویدادهای قم در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی قم 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران ؛قم - دی 97

کد رویداد: 28956
30 روز تا برگزاری
22 دی 97      12 January 2019
قم

روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده ؛قم و بوشهر -بهمن 97

کد رویداد: 28793
62 روز تا برگزاری
24 بهمن 97      13 February 2019
قم

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
69 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.