SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای قم

لیست اخبار و رویدادهای قم | تقویم اخبار و رویدادهای قم | تاریخ اخبار و رویدادهای قم
اخبار و رویداد قم ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای قم ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای قم
اطلاع از اخبار و رویدادهای قم ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای قم
لیست اخبار و رویدادهای قم در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی قم 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران ؛قم - آبان 97

کد رویداد: 28115
124 روز تا برگزاری
27 آبان 97      18 November 2018
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.