SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان قم

لیست اخبار و رویدادهای استان قم | تقویم اخبار و رویدادهای استان قم | تاریخ اخبار و رویدادهای استان قم
اخبار و رویداد استان قم ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان قم ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان قم
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان قم ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان قم
لیست اخبار و رویدادهای استان قم در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان قم 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران ؛قم - آبان 97

کد رویداد: 28115
124 روز تا برگزاری
27 آبان 97      18 November 2018
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.