SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی

لیست اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی | تقویم اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی | تاریخ اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی
اخبار و رویداد استان خراسان جنوبی ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی
لیست اخبار و رویدادهای استان خراسان جنوبی در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی استان خراسان جنوبی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان ؛ بیرجند - خرداد 98

کد رویداد: 31473
21 روز تا برگزاری
23 خرداد 98      13 June 2019
بیرجند

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی ؛ بیرجند - خرداد 98

کد رویداد: 31474
21 روز تا برگزاری
23 خرداد 98      13 June 2019
بیرجند

نمایشگاه مبلمان منزل، لوستر و چراغ های تزیینی ؛ بیرجند - تیر 98

کد رویداد: 31546
34 روز تا برگزاری
05 تیر 98      26 June 2019
بیرجند

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.