SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای سوریه

لیست اخبار و رویدادهای سوریه | تقویم اخبار و رویدادهای سوریه | تاریخ اخبار و رویدادهای سوریه
اخبار و رویداد سوریه ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای سوریه ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای سوریه
اطلاع از اخبار و رویدادهای سوریه ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای سوریه
لیست اخبار و رویدادهای سوریه در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی سوریه 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق 2019 - شهریور 98

کد رویداد: 31569
82 روز تا برگزاری
26 شهریور 98      17 September 2019
سوریه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.