SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان یزد

لیست اخبار و رویدادهای استان یزد | تقویم اخبار و رویدادهای استان یزد | تاریخ اخبار و رویدادهای استان یزد
اخبار و رویداد استان یزد ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان یزد ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان یزد
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان یزد ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان یزد
لیست اخبار و رویدادهای استان یزد در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان یزد 2017 و 2018 و 2019

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ؛ یزد - 97

کد رویداد: 24761
5 روز تا برگزاری
05 ارديبهشت 97      25 April 2018
یزد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.