SliderSliderSlider

 

کد رویداد : 12174              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : ارديبهشت 96 April 17
تاریخ پایان : ارديبهشت 96 April 17
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران،
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)، نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : هولدینگ نقش و طرح آنابافت شهر
اطلاعات تماس : ۰۳۳۷ – ۳۵۵۵ – info@aretconf.com ۰۴۱
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه کنگره( aretconf.com )

محورهای همایش
معماری:
بوم شناسی
معماری بومی
معماری پایدار
معماری منظر
مرمت شهری
گرافیک شهری
معماری خیابانی
سبک شناسی معماری
معماری ومحیط زیست
الگوهای معماری بومی
معماری و هویت شهری
شاخص های شهر پایدار
زیبایی شناسی در معماری
انرژی های نو در معماری
الگوهای ساخت و ساز پایدار
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
روشها و فناوریهای نو در در معماری
مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
و کـلـیه مـوضـوعـات مرتـبـط بـا مـهـندسـی معماری

شهرسازی

نوسازی شهری
نوسازی شهری
بافت های تاریخی
بهسازی آثار تاریخی
بازسازی بافت تاریخی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
المان های شهری و محورهاي مرتبط
جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
و کـلـیه مـوضـوعـات مـرتـبـط بـا مـهـندسـی شهـرسازی
زیست بوم
نانو ومحيط زيست
محورهای عمومی
محیط زیست شهری
تغيير اقليم ومحيط زيست
مدیریت پسماند در شهرها
اقتصاد و زیست بوم پایدار
اجتماع و زیست بوم پایدار
مدیریت حیات وحش شهری
محیط زیست و زیست بوم پایدار
محيط زيست و انواع آلودگي ها
مسائل محیط زیست کلان شهرها
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
انرژی های نوین و پایداری زیست بوم
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای)
ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار
آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مفاهیم ، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم
و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری
توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگري و معماري ( ویژه : تبریز پایتخت گردشگری کشور های اسلامی در سال 2018 میلادی)
گردشگري الکترونيک
گردشگري و جهاني شدن
گردشگري مذهبي ، فرهنگی
گردشگری وموسیقی های محلی
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
آموزش و تورگردانی گردشگري
استانداردسازی خدمات گردشگری
تغييرات آب و هوايي و گردشگري
گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

مسیر یابی رزرو هتل خدمات ویزا خرید بلیط هواپیما عضویت در دارکوب گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.