ثبت درخواست شرکت در نمایشگاه کشاورزی سامسون ؛ترکیه - مهر 98

اگر تمایل به شرکت در این رویداد را دارید، این فرم راتکمیل نمایید:
درخواست شما برای برگزار کنندگان ارسال خواهد شد.
توجه: ثبت این درخواست به منزله قطعی شدن ثبت نام شما و حضور شما در این رویداد نخواهد بود.

نام شرکت کننده*
تلفن تماس*
پست الکترونیک
تعداد نفر*
پیام یا سوال