SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های فنی مهندسی و علوم پایه

کنفرانس و جشنواره طراحی گنسای ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33331
25 روز تا برگزاری
20 مهر 98      12 October 2019
تهران

کنفرانس مهندسی عمران، سازه و زلزله ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33182
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس مهندسی پل ؛ تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33317
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
26 شهریور 98      17 September 2019
تهران

نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری ؛ اصفهان - آبان 98

کد رویداد: 31868
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
اصفهان

نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها ؛ اصفهان - آبان 98

کد رویداد: 31870
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
اصفهان

جشنواره فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال ؛ اصفهان - آبان 98

کد رویداد: 31869
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
اصفهان

کنگره مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی کلانشهرها؛ آلمان - شهریور 98

کد رویداد: 31549
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
26 شهریور 98      17 September 2019
مونیخ

کنفرانس هیدرولوژی ایران ؛تبریز - شهریور 98

کد رویداد: 32757
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
26 شهریور 98      17 September 2019
تبریز

کنفرانس ارزیابی و پژوهش های نوین در آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33128
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
شیراز

کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33221
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
تهران

کنفرانس مهندسی عمران و معماری توسعه پایدار شهری؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33093
2 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
شیراز

کنفرانس راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33219
2 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
تهران

کنفرانس ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33218
3 روز تا برگزاری
29 شهریور 98      20 September 2019
تهران

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 32708
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس مدیریت، خلاقیت و نوآوری ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33085
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
شیراز

کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی برق ایران ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33198
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33217
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

همایش علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33311
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

همایش فناوری های نوین در حوزه مهندسی هوا و فضا ؛ تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33318
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس رهیافت های نو در علوم انسانی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33084
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33088
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33235
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33314
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
تهران

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33313
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
تهران

نمایشگاه و کنفرانس تجهیزات و خدمات پزشکی ؛ عمان 2019 - مهر 98

کد رویداد: 32231
6 روز تا برگزاری
01 مهر 98      23 September 2019
مسقط

کنفرانس بهبود تاب ­آوری بیمارستان­ها و مراکز حیاتی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33323
12 روز تا برگزاری
07 مهر 98      29 September 2019
تهران

کنفرانس روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 32123
15 روز تا برگزاری
10 مهر 98      02 October 2019
تهران

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 31952
21 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
تهران

کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 33324
22 روز تا برگزاری
17 مهر 98      09 October 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.