SliderSlider

اخبار و رویداد های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام

کد رویداد: 17517
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 ارديبهشت 96      25 April 2017
مکان: مشهد

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

کد رویداد: 16180
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 ارديبهشت 96      28 April 2017
مکان: تهران

کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

کد رویداد: 16187
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 96      29 April 2017
مکان: مشهد

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی

کد رویداد: 16967
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: مهاباد

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

کد رویداد: 16542
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: تهران

اولین کنفرانس ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 16184
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: استان فارس

کنگره سراسری روانشناسی خانواده

کد رویداد: 16540
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: کرمانشاه

سومین همایش ملی تربیت معلم

کد رویداد: 16182
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: شیراز

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

کد رویداد: 16638
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: مشهد

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

کد رویداد: 13662
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: رشت

سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی

کد رویداد: 17321
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش پزوهشی علوم اجتماعی،روانشناسی و علوم تربیتی ایران

کد رویداد: 17425
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: همدان

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

کد رویداد: 16178
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 ارديبهشت 96      12 May 2017
مکان: استان مازندران

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

کد رویداد: 17158
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: شیراز

سمينار آموزشي نکات کليدي قراردادهاي BOT و F& EPC

کد رویداد: 17322
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: تهران

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات

کد رویداد: 17155
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: تهران

سیزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان ، اسباب بازی ، سرگرمی و اوقات فراغت - شیراز 96

کد رویداد: 16034
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: شیراز

دومین نمایشگاه مادر و نوزاد - شیراز 96

کد رویداد: 16035
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: شیراز

همایش جامع اصول کاربردی مالیات

کد رویداد: 17154
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: تهران

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی

کد رویداد: 15035
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

کد رویداد: 14950
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

کد رویداد: 17430
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 ارديبهشت 96      20 May 2017
مکان: شیراز

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

کد رویداد: 14355
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 ارديبهشت 96      21 May 2017
مکان: قم

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها

کد رویداد: 14370
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

کد رویداد: 16337
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان لرستان

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کد رویداد: 17157
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96      08 June 2017
مکان: بابل

اولین همایش ملی جامع حقوق

کد رویداد: 17730
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.