SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

نمایشگاه گنجیه‌هایی از مجموعه ملی فرانسه؛ موزه لوور در تهران ؛تهران - 96 و 97

کد رویداد: 25462
در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
14 اسفند 96      05 March 2018
تهران

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25778
4 روز تا برگزاری
10 خرداد 97      31 May 2018
کرج

فن بیان و متقاعد سازی ؛مشهد - خرداد 97

کد رویداد: 27212
6 روز تا برگزاری
12 خرداد 97      02 June 2018
مشهد

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25777
11 روز تا برگزاری
17 خرداد 97      07 June 2018
کرج

فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی ؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 27216
11 روز تا برگزاری
17 خرداد 97      07 June 2018
تهران

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی - تربیتی ؛قم - 97

کد رویداد: 24770
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
قم

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران؛تهران - 97

کد رویداد: 22811
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
تهران

اجلاس مدیریت اخلاق مداری و مسئولیت اجتماعی ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27135
32 روز تا برگزاری
07 تیر 97      28 June 2018
تهران

کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26475
36 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام ؛ تهران - 97

کد رویداد: 25306
38 روز تا برگزاری
13 تیر 97      04 July 2018
تهران

همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام ؛تهران - 97

کد رویداد: 25755
38 روز تا برگزاری
13 تیر 97      04 July 2018
تهران

کنفرانس روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 25504
46 روز تا برگزاری
21 تیر 97      12 July 2018
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی ؛قزوین - تیر 97

کد رویداد: 26721
46 روز تا برگزاری
21 تیر 97      12 July 2018
قزوین

گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ؛شیراز- مهر 97

کد رویداد: 26430
136 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
شیراز

کنفرانس میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر ؛مسکو - مهر 97

کد رویداد: 26476
144 روز تا برگزاری
26 مهر 97      18 October 2018
مسکو

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
176 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26048
178 روز تا برگزاری
30 آبان 97      21 November 2018
تهران

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 26312
249 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

نمایشگاه توانمندیهای تولیدی استان زنجان(بدون فروش) ؛ زنجان - خرداد و تیر 97

کد رویداد: 26415
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
زنجان

نمایشگاه کودک و نوجوان ، اسباب بازی ، سرگرمی و اوقات فراغت و لوازم التحصیل؛شیراز - خرداد وتیر 97

کد رویداد: 26388
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
شیراز

نمایشگاه مادر و نوزاد ؛شیراز - خرداد و تیر 97

کد رویداد: 26389
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
شیراز

نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و گل آرایی ؛شیراز - خرداد و تیر 97

کد رویداد: 26390
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
شیراز

کنفرانس روانشناسی،جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ؛شیراز - خرداد 97

کد رویداد: 26503
24 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
شیراز

کنفرانس تحقیقات بنیادین در زبان انگلیسی و ادبیات فارسی ؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 24732
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
تهران

کنترل عصبانیت با تکنیک های NLP؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27210
26 روز تا برگزاری
01 تیر 97      22 June 2018
تهران

پارادایم های نوین مدیریت و کسب و کار ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26241
39 روز تا برگزاری
14 تیر 97      05 July 2018
تهران

کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26731
40 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

همایش دکتر محتشمی ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27209
40 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

همایش ملی جامع حقوق ؛شیراز - شهریور 97

کد رویداد: 26916
88 روز تا برگزاری
01 شهریور 97      23 August 2018
شیراز

همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار؛ تهران -شهریور 97

کد رویداد: 26424
91 روز تا برگزاری
04 شهریور 97      26 August 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.