SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ؛شیراز- مهر 97

کد رویداد: 26430
16 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
شیراز

کنفرانس میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر ؛مسکو - مهر 97

کد رویداد: 26476
24 روز تا برگزاری
26 مهر 97      18 October 2018
مسکو

کارگاه آموزشی انتشار دسترسی آزاد ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28916
27 روز تا برگزاری
29 مهر 97      21 October 2018
تهران

همایش پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28347
51 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28447
51 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش روانشناسی وعلوم تربیتی ایران ؛جیرفت - آبان 97

کد رویداد: 28951
52 روز تا برگزاری
24 آبان 97      15 November 2018
استان کرمان

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
56 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26048
58 روز تا برگزاری
30 آبان 97      21 November 2018
تهران

همایش دانشجویی بررسی فرهنگ و سلامت از منظر قران و حدیث ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 27316
66 روز تا برگزاری
08 آذر 97      29 November 2018
تهران

روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده ؛قم و بوشهر - آذر 97

کد رویداد: 28793
71 روز تا برگزاری
13 آذر 97      04 December 2018
قم

کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران ؛قم - آذر 97

کد رویداد: 28956
79 روز تا برگزاری
21 آذر 97      12 December 2018
قم

همایش روانشناسی افراد با نیازهای ویژه ؛قاینات - آذر 97

کد رویداد: 28958
88 روز تا برگزاری
30 آذر 97      21 December 2018
استان خراسان جنوبی

کنفرانس ملی روان شناسی ؛اصفهان - دی 97

کد رویداد: 28824
91 روز تا برگزاری
03 دی 97      24 December 2018
اصفهان

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 26312
129 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

کنفرانس توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛تهران - بهمن 97

کد رویداد: 28785
135 روز تا برگزاری
17 بهمن 97      06 February 2019
تهران

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
149 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

کارگاه شناخت پازل زندگی ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28381
1 روز تا برگزاری
03 مهر 97      25 September 2018
تهران

سالگرد سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360 - مهر 97

کد رویداد: 28920
5 روز تا برگزاری
07 مهر 97      29 September 2018
ایران

سمینار دکتر بهزاد ابوالعلایی ؛تهران - مهر97

کد رویداد: 28797
9 روز تا برگزاری
11 مهر 97      03 October 2018
تهران

هفتمین کارگاه زندگی موثر ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28422
10 روز تا برگزاری
12 مهر 97      04 October 2018
تهران

سمینار اعجاز صمیمیت ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28545
11 روز تا برگزاری
13 مهر 97      05 October 2018
تهران

همایش 10 آیتم تغییر و تحول فردی ؛تهران - مهر97

کد رویداد: 28798
11 روز تا برگزاری
13 مهر 97      05 October 2018
تهران

روز جهانی معلم ( 5 October ) - مهر 97

کد رویداد: 28926
11 روز تا برگزاری
13 مهر 97      05 October 2018
جهان

مهر روز،جشن مهرگان - مهر 97

کد رویداد: 28928
14 روز تا برگزاری
16 مهر 97      08 October 2018
ایران

روز جهانی کودک( 8 October ) - مهر 97

کد رویداد: 28929
14 روز تا برگزاری
16 مهر 97      08 October 2018
جهان

روز جهانی پست [ 9 October ] - مهر 97

کد رویداد: 28930
15 روز تا برگزاری
17 مهر 97      09 October 2018
جهان

روز جهاني بهداشت روان { 10 اکتبر } - مهر 97

کد رویداد: 28940
16 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
جهان

هفته سلامت روان - مهر 97

کد رویداد: 28963
16 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
ایران

روز جهانی دختر [ 11 October ] - مهر 97

کد رویداد: 28931
17 روز تا برگزاری
19 مهر 97      11 October 2018
جهان

کارگاه روان شناسی فروش ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28423
18 روز تا برگزاری
20 مهر 97      12 October 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.