SliderSliderSlider

 

لیست مراسم های استان البرز | تقویم مراسم های استان البرز | تاریخ مراسم های استان البرز

لیست مراسم های استان البرز | تقویم مراسم های استان البرز | تاریخ مراسم های استان البرز
مراسم استان البرز ، محل، مکان و زمان برگزاری مراسم های استان البرز ، اخبار شروع و پایان مراسم های استان البرز
اطلاع از مراسم های استان البرز ، سایت رسمی اطلاعات مراسم های استان البرز
لیست مراسم های استان البرز در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی استان البرز 2019 و 2020 و 2021

کنسرت قمر در قمر ۲؛ کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35189
62 روز تا برگزاری
15 شهریور 99      05 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.