SliderSliderSlider

 

لیست مراسم های تهران | تقویم مراسم های تهران | تاریخ مراسم های تهران

لیست مراسم های تهران | تقویم مراسم های تهران | تاریخ مراسم های تهران
مراسم تهران ، محل، مکان و زمان برگزاری مراسم های تهران ، اخبار شروع و پایان مراسم های تهران
اطلاع از مراسم های تهران ، سایت رسمی اطلاعات مراسم های تهران
لیست مراسم های تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی تهران 2019 و 2020 و 2021

کنسرت شیلر؛ تهران - آبان 98

کد رویداد: 33415
23 روز تا برگزاری
16 آبان 98      07 November 2019
تهران

کنسرت خنده حسن ریوندی ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33171
16 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
تهران

کنسرت محسن ابراهیم زاده ؛ تهران - آبان 98

کد رویداد: 33485
30 روز تا برگزاری
23 آبان 98      14 November 2019
تهران

نمایش آرزو های بال‌دار؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 33400
در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
01 مهر 98      23 September 2019
تهران

کنسرت ارکستر ملی ایران (رهبر میهمان: سهراب کاشف)؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33452
8 روز تا برگزاری
01 آبان 98      23 October 2019
تهران

کنسرت آرش و مسیح ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33450
15 روز تا برگزاری
08 آبان 98      30 October 2019
تهران

کنسرت ارکستر ملی ایران (رهبر میهمان: نیما کشاورزی)؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33474
15 روز تا برگزاری
08 آبان 98      30 October 2019
تهران

کنسرت گروه شهنواز ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33394
16 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
تهران

کنسرت موسیقی و حرکات فولکلوریک آذربایجانی ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33456
17 روز تا برگزاری
10 آبان 98      01 November 2019
تهران

کنسرت گروه نوشه (ویژه بانوان)؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33451
24 روز تا برگزاری
17 آبان 98      08 November 2019
تهران

کنسرت رحیم شهریاری ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33476
24 روز تا برگزاری
17 آبان 98      08 November 2019
تهران

کنسرت گروه پریشاد (ویژه بانوان)؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33453
25 روز تا برگزاری
18 آبان 98      09 November 2019
تهران

کنسرت گروه خردل ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33454
25 روز تا برگزاری
18 آبان 98      09 November 2019
تهران

کنسرت زانیار خسروی ؛ تهران - آبان 98

کد رویداد: 33479
25 روز تا برگزاری
18 آبان 98      09 November 2019
تهران

کنسرت مهدی جهانی ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33475
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
تهران

کنسرت ارکستر سرزمین خورشید؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33416
33 روز تا برگزاری
26 آبان 98      17 November 2019
تهران

کنسرت عذرا وزیری - گروه آرنا و رخسار (ویژه بانوان) ؛ تهران - آذر 98

کد رویداد: 33457
38 روز تا برگزاری
01 آذر 98      22 November 2019
تهران

کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه ؛ تهران - آذر 98

کد رویداد: 33482
38 روز تا برگزاری
01 آذر 98      22 November 2019
تهران

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) ؛تهران - آذر 98

کد رویداد: 33398
51 روز تا برگزاری
14 آذر 98      05 December 2019
تهران

کنسرت سینا سرلک؛ تهران - آذر 98

کد رویداد: 33473
51 روز تا برگزاری
14 آذر 98      05 December 2019
تهران

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) ؛تهران - آذر 98

کد رویداد: 33399
59 روز تا برگزاری
22 آذر 98      13 December 2019
تهران

کنسرت فرج علیپور ؛تهران - آذر 98

کد رویداد: 33477
65 روز تا برگزاری
28 آذر 98      19 December 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.