SliderSliderSlider

 

لیست کنسرت های آسیا | تقویم کنسرت های آسیا | تاریخ کنسرت های آسیا

لیست کنسرت های آسیا | تقویم کنسرت های آسیا | تاریخ کنسرت های آسیا
کنسرت آسیا ، محل، مکان و زمان برگزاری کنسرت های آسیا ، اخبار شروع و پایان کنسرت های آسیا
اطلاع از کنسرت های آسیا ، سایت رسمی اطلاعات کنسرت های آسیا
لیست کنسرت های آسیا در سال 1398 و 1399 و 1400، کنسرت های بین المللی آسیا 2019 و 2020 و 2021

کنسرت قمر در قمر ۲؛ کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35189
92 روز تا برگزاری
15 شهریور 99      05 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.