SliderSliderSlider

 

لیست همایش های استان کرمان | تقویم همایش های استان کرمان | تاریخ همایش های استان کرمان

لیست همایش های استان کرمان | تقویم همایش های استان کرمان | تاریخ همایش های استان کرمان
همایش استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های استان کرمان ، اخبار شروع و پایان همایش های استان کرمان
اطلاع از همایش های استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات همایش های استان کرمان
لیست همایش های استان کرمان در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی استان کرمان 2019 و 2020 و 2021

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - تیر 99

کد رویداد: 35182
7 روز تا برگزاری
26 تیر 99      16 July 2020
استان کرمان

همایش اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران ؛جیرفت - مرداد 99

کد رویداد: 35184
28 روز تا برگزاری
16 مرداد 99      06 August 2020
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.