SliderSliderSlider

 

لیست همایش های استان کرمان | تقویم همایش های استان کرمان | تاریخ همایش های استان کرمان

لیست همایش های استان کرمان | تقویم همایش های استان کرمان | تاریخ همایش های استان کرمان
همایش استان کرمان ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های استان کرمان ، اخبار شروع و پایان همایش های استان کرمان
اطلاع از همایش های استان کرمان ، سایت رسمی اطلاعات همایش های استان کرمان
لیست همایش های استان کرمان در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی استان کرمان 2019 و 2020 و 2021

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - شهریور 98

کد رویداد: 31405
15 روز تا برگزاری
14 شهریور 98      05 September 2019
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.