SliderSliderSlider

 

لیست همایش های قم | تقویم همایش های قم | تاریخ همایش های قم

لیست همایش های قم | تقویم همایش های قم | تاریخ همایش های قم
همایش قم ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های قم ، اخبار شروع و پایان همایش های قم
اطلاع از همایش های قم ، سایت رسمی اطلاعات همایش های قم
لیست همایش های قم در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی قم 2017 و 2018 و 2019

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
در حال برگزاری (24 روز تا پایان)
اسفند 97      February 2019
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.