SliderSliderSlider

 

لیست همایش های استان قم | تقویم همایش های استان قم | تاریخ همایش های استان قم

لیست همایش های استان قم | تقویم همایش های استان قم | تاریخ همایش های استان قم
همایش استان قم ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های استان قم ، اخبار شروع و پایان همایش های استان قم
اطلاع از همایش های استان قم ، سایت رسمی اطلاعات همایش های استان قم
لیست همایش های استان قم در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی استان قم 2017 و 2018 و 2019

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
در حال برگزاری (24 روز تا پایان)
اسفند 97      February 2019
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.