SliderSliderSlider

 

لیست همایش های استان خراسان رضوی | تقویم همایش های استان خراسان رضوی | تاریخ همایش های استان خراسان رضوی

لیست همایش های استان خراسان رضوی | تقویم همایش های استان خراسان رضوی | تاریخ همایش های استان خراسان رضوی
همایش استان خراسان رضوی ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های استان خراسان رضوی ، اخبار شروع و پایان همایش های استان خراسان رضوی
اطلاع از همایش های استان خراسان رضوی ، سایت رسمی اطلاعات همایش های استان خراسان رضوی
لیست همایش های استان خراسان رضوی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی استان خراسان رضوی 2019 و 2020 و 2021

مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب؛مشهد - اسفند 98

کد رویداد: 34820
20 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.