SliderSliderSlider

 

لیست همایش های تهران | تقویم همایش های تهران | تاریخ همایش های تهران

لیست همایش های تهران | تقویم همایش های تهران | تاریخ همایش های تهران
همایش تهران ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های تهران ، اخبار شروع و پایان همایش های تهران
اطلاع از همایش های تهران ، سایت رسمی اطلاعات همایش های تهران
لیست همایش های تهران در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی تهران 2017 و 2018 و 2019

همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم - 96

کد رویداد: 21421
3 روز تا برگزاری
06 اسفند 96      25 February 2018
تهران

همایش روز جهانی راهنمایان گردشگری ؛تهران - 96

کد رویداد: 25587
3 روز تا برگزاری
06 اسفند 96      25 February 2018
تهران

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

کد رویداد: 19811
4 روز تا برگزاری
07 اسفند 96      26 February 2018
تهران

همایش کارآفرینی و مشاغل مرتبط با رشته تاریخ ؛تهران - 96

کد رویداد: 25632
4 روز تا برگزاری
07 اسفند 96      26 February 2018
تهران

همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا - 96

کد رویداد: 22244
5 روز تا برگزاری
08 اسفند 96      27 February 2018
تهران

هفتمین همایش سوختگی ایران - 96

کد رویداد: 20458
9 روز تا برگزاری
12 اسفند 96      03 March 2018
تهران

اولین همایش ملی ساخت داخل - 96

کد رویداد: 23532
9 روز تا برگزاری
12 اسفند 96      03 March 2018
تهران

اولین همایش ملی رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها،راهکارها ؛ تهران - 96

کد رویداد: 24734
10 روز تا برگزاری
13 اسفند 96      04 March 2018
تهران

هفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSC

کد رویداد: 21448
12 روز تا برگزاری
15 اسفند 96      06 March 2018
تهران

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار - 96

کد رویداد: 24031
12 روز تا برگزاری
15 اسفند 96      06 March 2018
تهران

همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ؛ تهران - 96

کد رویداد: 25212
12 روز تا برگزاری
15 اسفند 96      06 March 2018
تهران

همایش علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ؛تهران - 96

کد رویداد: 25386
12 روز تا برگزاری
15 اسفند 96      06 March 2018
تهران

دومین همایش جایگاه و نقش مادر - 96

کد رویداد: 22021
13 روز تا برگزاری
16 اسفند 96      07 March 2018
تهران

استارتاپ ویکند گردشگری توسعه پایدار ؛ تهران - 96

کد رویداد: 25509
13 روز تا برگزاری
16 اسفند 96      07 March 2018
تهران

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی - 96

کد رویداد: 23251
14 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
تهران

پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار ؛ تهران - 96

کد رویداد: 24177
14 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
تهران

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران - 96

کد رویداد: 21355
18 روز تا برگزاری
21 اسفند 96      12 March 2018
تهران

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست - 96

کد رویداد: 24122
21 روز تا برگزاری
24 اسفند 96      15 March 2018
تهران

همایش کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز - 97

کد رویداد: 24066
55 روز تا برگزاری
29 فروردين 97      18 April 2018
تهران

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب - 97

کد رویداد: 22263
58 روز تا برگزاری
01 ارديبهشت 97      21 April 2018
تهران

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزشی ایران) - 97

کد رویداد: 24324
60 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 97      23 April 2018
تهران

اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری - 97

کد رویداد: 21456
61 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 97      24 April 2018
تهران

اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان - 97

کد رویداد: 24119
63 روز تا برگزاری
06 ارديبهشت 97      26 April 2018
تهران

دومین همایش ملی مرکز داده زیرساخت و سرویس ها - 97

کد رویداد: 22253
67 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
تهران

اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان ؛ تهران - 97

کد رویداد: 24760
67 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
تهران

همايش مراكز داده، زيرساخت و سرويس ها؛تهران - 97

کد رویداد: 25300
67 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
تهران

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی - 97

کد رویداد: 22400
76 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
تهران

نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) ؛ تهران -97

کد رویداد: 24729
76 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
تهران

همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران -97

کد رویداد: 24730
77 روز تا برگزاری
20 ارديبهشت 97      10 May 2018
تهران

سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار ؛تهران - 97

کد رویداد: 24176
78 روز تا برگزاری
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.