SliderSliderSlider

 

لیست کنگره های تهران | تقویم کنگره های تهران | تاریخ کنگره های تهران

لیست کنگره های تهران | تقویم کنگره های تهران | تاریخ کنگره های تهران
کنگره تهران ، محل، مکان و زمان برگزاری کنگره های تهران ، اخبار شروع و پایان کنگره های تهران
اطلاع از کنگره های تهران ، سایت رسمی اطلاعات کنگره های تهران
لیست کنگره های تهران در سال 96 و 97 و 98، کنگره های بین المللی تهران 2017 و 2018 و 2019

کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 27078
44 روز تا برگزاری
14 آذر 97      05 December 2018
تهران

کنگره علوم انسانی اسلامی ؛تهران و قم - آذر 98

کد رویداد: 29058
400 روز تا برگزاری
05 آذر 98      26 November 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.