SliderSliderSlider

 

لیست کنگره های استان تهران | تقویم کنگره های استان تهران | تاریخ کنگره های استان تهران

لیست کنگره های استان تهران | تقویم کنگره های استان تهران | تاریخ کنگره های استان تهران
کنگره استان تهران ، محل، مکان و زمان برگزاری کنگره های استان تهران ، اخبار شروع و پایان کنگره های استان تهران
اطلاع از کنگره های استان تهران ، سایت رسمی اطلاعات کنگره های استان تهران
لیست کنگره های استان تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، کنگره های بین المللی استان تهران 2019 و 2020 و 2021

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 31952
114 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
تهران

کنگره علوم انسانی اسلامی ؛تهران و قم - آذر 98

کد رویداد: 29058
163 روز تا برگزاری
05 آذر 98      26 November 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.