SliderSliderSlider

 

لیست جشنواره های استان فارس | تقویم جشنواره های استان فارس | تاریخ جشنواره های استان فارس

لیست جشنواره های استان فارس | تقویم جشنواره های استان فارس | تاریخ جشنواره های استان فارس
جشنواره استان فارس ، محل، مکان و زمان برگزاری جشنواره های استان فارس ، اخبار شروع و پایان جشنواره های استان فارس
اطلاع از جشنواره های استان فارس ، سایت رسمی اطلاعات جشنواره های استان فارس
لیست جشنواره های استان فارس در سال 1398 و 1399 و 1400، جشنواره های بین المللی استان فارس 2019 و 2020 و 2021

جشنواره جوان خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31610
در حال برگزاری (35 روز تا پایان)
01 فروردين 98      21 March 2019
شیراز

جشنواره خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31609
در حال برگزاری (66 روز تا پایان)
01 ارديبهشت 98      21 April 2019
شیراز

جشنواره روشنایی، نورپردازی و چراغ های تزیینی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 31531
93 روز تا برگزاری
26 شهریور 98      17 September 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.