SliderSliderSlider

 

لیست نمایشگاه های سوریه | تقویم نمایشگاه های سوریه | تاریخ نمایشگاه های سوریه

لیست نمایشگاه های سوریه | تقویم نمایشگاه های سوریه | تاریخ نمایشگاه های سوریه
نمایشگاه سوریه ، محل، مکان و زمان برگزاری نمایشگاه های سوریه ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های سوریه
اطلاع از نمایشگاه های سوریه ، سایت رسمی اطلاعات نمایشگاه های سوریه
لیست نمایشگاه های سوریه در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی سوریه 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق 2019 - شهریور 98

کد رویداد: 31569
82 روز تا برگزاری
26 شهریور 98      17 September 2019
سوریه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.