SliderSliderSlider

 

بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی

لیست بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی | تقویم بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی | تاریخ بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی
بزرگداشت تاریخی، ملی و مذهبی ، زمان ، مکان و محل برگزاری بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی ، اخبار شروع و پایان بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی
اطلاع از بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی ، سایت رسمی بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی ، اطلاعات بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی 98 و 99
لیست بزرگداشت های تاریخی، ملی و مذهبی در سال 1398 و 1399 و 1400، بزرگداشت های بین المللی تاریخی، ملی و مذهبی 2019 و 2020 و 2021

روز بزرگداشت عطار نیشابوری - فروردین 99

کد رویداد: 35082
3 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
ایران

روز بزرگداشت سعدی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35085
10 روز تا برگزاری
01 ارديبهشت 99      20 April 2020
ایران

روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35093
12 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
ایران

روز بزرگداشت فردوسی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35106
34 روز تا برگزاری
25 ارديبهشت 99      14 May 2020
ایران

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35110
37 روز تا برگزاری
28 ارديبهشت 99      17 May 2020
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.