SliderSliderSlider

 

مراسم های تفریح، سفر و گردشگری

لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری | تقویم مراسم های تفریح، سفر و گردشگری | تاریخ مراسم های تفریح، سفر و گردشگری
مراسم تفریح، سفر و گردشگری ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های تفریح، سفر و گردشگری ، اخبار شروع و پایان مراسم های تفریح، سفر و گردشگری
اطلاع از مراسم های تفریح، سفر و گردشگری ، سایت رسمی مراسم های تفریح، سفر و گردشگری ، اطلاعات مراسم های تفریح، سفر و گردشگری 98 و 99
لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری 2019 و 2020 و 2021

نمایش هفت خوان کودکان ؛تهران - شهریور و مهر 98

کد رویداد: 33287
در حال برگزاری (15 روز تا پایان)
03 شهریور 98      25 August 2019
تهران

نمایش کودک ماجرای ساحل سنگی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33286
در حال برگزاری (5 روز تا پایان)
22 شهریور 98      13 September 2019
تهران

نمایش آل زا ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33281
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
24 شهریور 98      15 September 2019
تهران

نمایش هر کسی یا روز میمیرد یا شب، من شبانه روز ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33280
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
24 شهریور 98      15 September 2019
تهران

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33282
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
تهران

کنسرت خنده حسن ریوندی ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33171
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.