SliderSliderSlider

 

مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی

لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی | تقویم مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی | تاریخ مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی
مراسم هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، اخبار شروع و پایان مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی
اطلاع از مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، سایت رسمی مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، اطلاعات مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی 98 و 99
لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی هنر،سینما، تئاتر و موسیقی 2019 و 2020 و 2021

کنسرت قمر در قمر ۲؛ کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35189
92 روز تا برگزاری
15 شهریور 99      05 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.