SliderSliderSlider

 

کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری

لیست کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری | تقویم کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری | تاریخ کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری
کنسرت تفریح، سفر و گردشگری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری ، اخبار شروع و پایان کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری
اطلاع از کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری ، سایت رسمی کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری ، اطلاعات کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری 98 و 99
لیست کنسرت های تفریح، سفر و گردشگری در سال 1398 و 1399 و 1400، کنسرت های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری 2019 و 2020 و 2021

کنسرت قمر در قمر ۲؛ کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35189
99 روز تا برگزاری
15 شهریور 99      05 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.