SliderSliderSlider

 

کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی

لیست کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی | تقویم کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی | تاریخ کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی
کنسرت هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، اخبار شروع و پایان کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی
اطلاع از کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، سایت رسمی کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی ، اطلاعات کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی 98 و 99
لیست کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنسرت های بین المللی هنر،سینما، تئاتر و موسیقی 2019 و 2020 و 2021

کنسرت قمر در قمر ۲؛ کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35189
92 روز تا برگزاری
15 شهریور 99      05 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.