SliderSliderSlider

 

همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی

لیست همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی | تقویم همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی | تاریخ همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی
همایش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، اخبار شروع و پایان همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی
اطلاع از همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، سایت رسمی همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، اطلاعات همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 98 و 99
لیست همایش های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 2019 و 2020 و 2021

همایش شیمی و مهندسی شیمی ؛شیراز - مرداد 99

کد رویداد: 35240
53 روز تا برگزاری
05 مرداد 99      26 July 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.