SliderSliderSlider

 

همایش های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست همایش های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم همایش های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ همایش های محیط زیست و منابع طبیعی
همایش محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان همایش های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از همایش های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی همایش های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات همایش های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست همایش های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - تیر 99

کد رویداد: 35182
10 روز تا برگزاری
26 تیر 99      16 July 2020
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.