SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2017 و 2018 و 2019

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی

کد رویداد: 18085
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
مشهد

همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی

کد رویداد: 18536
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
مشهد

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17095
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17762
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
همدان

همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

کد رویداد: 17096
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
30 تیر 96      21 July 2017
استان فارس

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارسی

کد رویداد: 18084
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
19 مرداد 96      10 August 2017
مشهد

سومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا با محوریت نقش و عملکرد خانواده

کد رویداد: 19132
وضعیت: 62 روز تا برگزاری
07 شهریور 96      29 August 2017
کاشان

اولین همایش ملی هنر

کد رویداد: 19371
وضعیت: 75 روز تا برگزاری
20 شهریور 96      11 September 2017
شیراز

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح از دیدگاه قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 78 روز تا برگزاری
23 شهریور 96      14 September 2017
استان همدان

پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه وترویج علوم تربیتی،روانشناسی،مشاوره و آموزش در ایران

کد رویداد: 19208
وضعیت: 78 روز تا برگزاری
23 شهریور 96      14 September 2017
تهران

همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

کد رویداد: 17751
وضعیت: 83 روز تا برگزاری
28 شهریور 96      19 September 2017
تهران

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس

کد رویداد: 18543
وضعیت: 98 روز تا برگزاری
12 مهر 96      04 October 2017
استان هرمزگان

دومین همایش ملی شفای پایدار

کد رویداد: 18081
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
بابل

اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ،ایران 1404

کد رویداد: 18354
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
بندرعباس

سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

کد رویداد: 19141
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
20 مهر 96      12 October 2017
فرانکفورت

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 115 روز تا برگزاری
29 مهر 96      21 October 2017
تهران

سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

کد رویداد: 18374
وضعیت: 118 روز تا برگزاری
02 آبان 96      24 October 2017
مشهد

همایش چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی

کد رویداد: 19043
وضعیت: 119 روز تا برگزاری
03 آبان 96      25 October 2017
تهران

همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات

کد رویداد: 15838
وضعیت: 139 روز تا برگزاری
23 آبان 96      14 November 2017
تبریز

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

کد رویداد: 19040
وضعیت: 148 روز تا برگزاری
02 آذر 96      23 November 2017
ساری

همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

کد رویداد: 17717
وضعیت: 153 روز تا برگزاری
07 آذر 96      28 November 2017
تهران

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

کد رویداد: 18822
وضعیت: 239 روز تا برگزاری
03 اسفند 96      22 February 2018
تهران

همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه

کد رویداد: 18548
وضعیت: 273 روز تا برگزاری
08 فروردين 97      28 March 2018
مشهد

همایش بزرگ محصلان موفق

کد رویداد: 19057
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
تهران

همایش دکتر محتشمی

کد رویداد: 17866
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
16 تیر 96      07 July 2017
تهران

همایش دکتر محمد سیدا

کد رویداد: 19058
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
16 تیر 96      07 July 2017
تهران

اولین همایش ملی جامع حقوق

کد رویداد: 17730
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
23 تیر 96      14 July 2017
شیراز

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 14672
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
15 مرداد 96      06 August 2017
اصفهان

همایش دکتر محتشمی

کد رویداد: 19259
وضعیت: 51 روز تا برگزاری
27 مرداد 96      18 August 2017
تهران

اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 15034
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.