SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 98 و 99
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2019 و 2020 و 2021

همایش جامع حقوق ؛شیراز - مرداد 98

کد رویداد: 31548
78 روز تا برگزاری
15 مرداد 98      06 August 2019
شیراز

همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا؛همدان - شهریور 98

کد رویداد: 30683
96 روز تا برگزاری
02 شهریور 98      24 August 2019
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.