SliderSlider

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 95 و 96، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2016 و 2017

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی

کد رویداد: 16967
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: مهاباد

سومین همایش ملی تربیت معلم

کد رویداد: 16182
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: شیراز

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

کد رویداد: 16638
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: مشهد

اولین همایش پزوهشی علوم اجتماعی،روانشناسی و علوم تربیتی ایران

کد رویداد: 17425
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: همدان

همایش جامع اصول کاربردی مالیات

کد رویداد: 17154
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

کد رویداد: 14355
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 ارديبهشت 96      21 May 2017
مکان: قم

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها

کد رویداد: 14370
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

کد رویداد: 16337
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان لرستان

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

اولین همایش ملی جامع حقوق

کد رویداد: 17730
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: شیراز

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 14354
وضعیت: 50 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96      12 June 2017
مکان: قم

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17095
وضعیت: 81 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

کد رویداد: 17096
وضعیت: 89 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 تیر 96      21 July 2017
مکان: استان فارس

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 181 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 مهر 96      21 October 2017
مکان: تهران

همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات

کد رویداد: 15838
وضعیت: 205 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 آبان 96      14 November 2017
مکان: تبریز

همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

کد رویداد: 17717
وضعیت: 219 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 آذر 96      28 November 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

کد رویداد: 13949
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 95      02 May 2016
مکان: گرگان

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

کد رویداد: 16204
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: استان آذربایجان شرقی

سومین همایش سراسری تازه های روان شناسی مثبت نگر(تمدید شد)

کد رویداد: 12686
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: بندرعباس

پاتوق خانواده: رهایی از روابط آسیب دیده همسران باحضور دکتر شاهین فرهنگ

کد رویداد: 17436
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: اصفهان

همایش کودکانه هایت را زندگی کن (2)

کد رویداد: 16634
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 ارديبهشت 96      21 April 2017
مکان: تهران

همایش دیدن رشت (416 رشت)

کد رویداد: 17521
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 ارديبهشت 96      25 April 2017
مکان: رشت

همایش دیدن تهران

کد رویداد: 17520
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

کد رویداد: 14682
وضعیت: در حال برگزاری (27 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: تهران

دومین همایش بین المللی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

کد رویداد: 9902
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان خراسان رضوی

دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ؛ جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی

کد رویداد: 14721
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: تهران

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس

کد رویداد: 14372
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: اصفهان

همایش یکم فیروزه : صنعت و فرهنگ

کد رویداد: 14694
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: استان خراسان رضوی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.