همایش های انسان، خانواده و جامعه
SliderSliderSlider

 

همایش های انسان، خانواده و جامعه

لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه | تقویم همایش های انسان، خانواده و جامعه | تاریخ همایش های انسان، خانواده و جامعه
همایش انسان، خانواده و جامعه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های انسان، خانواده و جامعه ، اخبار شروع و پایان همایش های انسان، خانواده و جامعه
اطلاع از همایش های انسان، خانواده و جامعه ، سایت رسمی همایش های انسان، خانواده و جامعه ، اطلاعات همایش های انسان، خانواده و جامعه 94 و 95
لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی انسان، خانواده و جامعه 2017 و 2018 و 2019

همایش تحول فردی و سازمانی ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28268
1 روز تا برگزاری
26 مرداد 97      17 August 2018
تهران

همایش بین المللی تحول فردی و سازمانی با نیک وویچیچ در ایران ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28325
1 روز تا برگزاری
26 مرداد 97      17 August 2018
تهران

همایش مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27460
20 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
تهران

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ؛اهواز -آبان 97

کد رویداد: 28242
70 روز تا برگزاری
03 آبان 97      25 October 2018
اهواز

همایش پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28447
90 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
95 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
188 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

همایش ملاقات کوانتومی ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28420
2 روز تا برگزاری
27 مرداد 97      18 August 2018
تهران

همایش دکتر داود محمدی ؛ تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28371
5 روز تا برگزاری
30 مرداد 97      21 August 2018
تهران

همایش انگیزشی اکسیژن ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 28421
14 روز تا برگزاری
08 شهریور 97      30 August 2018
تهران

همایش دکتر محتشمی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27978
22 روز تا برگزاری
16 شهریور 97      07 September 2018
تهران

همایش ملی علوم انسانی ؛شیراز - مهر 97

کد رویداد: 26782
57 روز تا برگزاری
20 مهر 97      12 October 2018
شیراز

همایش بین المللی شرق شناسی ، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ؛دهلی - آذر 97

کد رویداد: 19141
112 روز تا برگزاری
15 آذر 97      06 December 2018
دهلی نو

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.