SliderSliderSlider

 

همایش های انسان، خانواده و جامعه

لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه | تقویم همایش های انسان، خانواده و جامعه | تاریخ همایش های انسان، خانواده و جامعه
همایش انسان، خانواده و جامعه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های انسان، خانواده و جامعه ، اخبار شروع و پایان همایش های انسان، خانواده و جامعه
اطلاع از همایش های انسان، خانواده و جامعه ، سایت رسمی همایش های انسان، خانواده و جامعه ، اطلاعات همایش های انسان، خانواده و جامعه 94 و 95
لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی انسان، خانواده و جامعه 2017 و 2018 و 2019

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ؛اهواز -آبان 97

کد رویداد: 28242
7 روز تا برگزاری
03 آبان 97      25 October 2018
اهواز

همایش پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28447
27 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش روانشناسی وعلوم تربیتی ایران ؛جیرفت - آبان 97

کد رویداد: 28951
28 روز تا برگزاری
24 آبان 97      15 November 2018
استان کرمان

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
32 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش روانشناسی افراد با نیازهای ویژه ؛قاینات - آذر 97

کد رویداد: 28958
64 روز تا برگزاری
30 آذر 97      21 December 2018
استان خراسان جنوبی

روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده ؛قم و بوشهر -بهمن 97

کد رویداد: 28793
118 روز تا برگزاری
24 بهمن 97      13 February 2019
قم

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
125 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

همایش بین المللی شرق شناسی ، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ؛دهلی - آذر 97

کد رویداد: 19141
49 روز تا برگزاری
15 آذر 97      06 December 2018
دهلی نو

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.