SliderSliderSlider

 

همایش های دین، مذهب و الهیات

لیست همایش های دین، مذهب و الهیات | تقویم همایش های دین، مذهب و الهیات | تاریخ همایش های دین، مذهب و الهیات
همایش دین، مذهب و الهیات ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های دین، مذهب و الهیات ، اخبار شروع و پایان همایش های دین، مذهب و الهیات
اطلاع از همایش های دین، مذهب و الهیات ، سایت رسمی همایش های دین، مذهب و الهیات ، اطلاعات همایش های دین، مذهب و الهیات 94 و 95
لیست همایش های دین، مذهب و الهیات در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی دین، مذهب و الهیات 2017 و 2018 و 2019

همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناختی ؛استان اصفهان - 96

کد رویداد: 24165
31 روز تا برگزاری
03 اسفند 96      22 February 2018
استان اصفهان

همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم - 96

کد رویداد: 21421
34 روز تا برگزاری
06 اسفند 96      25 February 2018
تهران

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

کد رویداد: 19811
35 روز تا برگزاری
07 اسفند 96      26 February 2018
تهران

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی؛اردکان - 96

کد رویداد: 24121
38 روز تا برگزاری
10 اسفند 96      01 March 2018
استان یزد

همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ

کد رویداد: 19624
44 روز تا برگزاری
16 اسفند 96      07 March 2018
کرمان

همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن - 96

کد رویداد: 21155
45 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
اصفهان

همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل - 96

کد رویداد: 21339
45 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
قم

یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ؛ قم- 97

کد رویداد: 24061
58 روز تا برگزاری
فروردين 97      March 2018
قم

اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری - 97

کد رویداد: 21456
92 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 97      24 April 2018
تهران

اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان - 97

کد رویداد: 24119
94 روز تا برگزاری
06 ارديبهشت 97      26 April 2018
تهران

همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی - 97

کد رویداد: 20751
117 روز تا برگزاری
29 ارديبهشت 97      19 May 2018
شیراز

سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی - 96

کد رویداد: 22266
37 روز تا برگزاری
09 اسفند 96      28 February 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.