SliderSliderSlider

 

کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تقویم کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تاریخ کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
کنفرانس بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
اطلاع از کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، سایت رسمی کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اطلاعات کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری 94 و 95
لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی بانک، بیمه و سرمایه گذاری 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری و اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 19188
2 روز تا برگزاری
06 مهر 96      28 September 2017
تهران

دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی - 96

کد رویداد: 20499
16 روز تا برگزاری
20 مهر 96      12 October 2017
تهران

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران - 96

کد رویداد: 20498
30 روز تا برگزاری
04 آبان 96      26 October 2017
تهران

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز - 96

کد رویداد: 21438
56 روز تا برگزاری
30 آبان 96      21 November 2017
تهران

کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین - 96

کد رویداد: 21460
77 روز تا برگزاری
21 آذر 96      12 December 2017
تهران

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 96

کد رویداد: 20497
156 روز تا برگزاری
10 اسفند 96      01 March 2018
کرج

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری

کد رویداد: 14697
23 روز تا برگزاری
27 مهر 96      19 October 2017
تهران

کنفرانس بین المللی ایران 1404

کد رویداد: 13924
49 روز تا برگزاری
23 آبان 96      14 November 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.