SliderSliderSlider

 

کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تقویم کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تاریخ کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
کنفرانس بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
اطلاع از کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، سایت رسمی کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اطلاعات کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری 94 و 95
لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی بانک، بیمه و سرمایه گذاری 2017 و 2018 و 2019

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری،مدیریت،اقتصاد و بانکداری ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 29136
23 روز تا برگزاری
20 آذر 97      11 December 2018
تهران

کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران ؛قم - آذر 97

کد رویداد: 29119
24 روز تا برگزاری
21 آذر 97      12 December 2018
قم

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه؛تفلیس - اسفند 97

کد رویداد: 29088
110 روز تا برگزاری
17 اسفند 97      08 March 2019
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.