کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
SliderSliderSlider

 

کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تقویم کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تاریخ کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
کنفرانس بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
اطلاع از کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، سایت رسمی کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اطلاعات کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری 94 و 95
لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی بانک، بیمه و سرمایه گذاری 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس ملی اقتصاد, حسابداری و اموربانکی ؛آستارا - شهریور 97

کد رویداد: 26918
13 روز تا برگزاری
07 شهریور 97      29 August 2018
استان گیلان

کنفرانس کارآفرینی , با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار ؛تهران - 97

کد رویداد: 25785
19 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
تهران

کنفرانس مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران ؛کرج - شهریور 97

کد رویداد: 26501
30 روز تا برگزاری
24 شهریور 97      15 September 2018
کرج

کنفرانس یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 28243
54 روز تا برگزاری
17 مهر 97      09 October 2018
تهران

کنفرانس ملی رهبران کارآفرین ایران ؛ تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27810
8 روز تا برگزاری
02 شهریور 97      24 August 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.