SliderSliderSlider

 

کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تقویم کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری | تاریخ کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
کنفرانس بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری
اطلاع از کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، سایت رسمی کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری ، اطلاعات کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری 94 و 95
لیست کنفرانس های بانک، بیمه و سرمایه گذاری در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی بانک، بیمه و سرمایه گذاری 2017 و 2018 و 2019

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی - 96

کد رویداد: 21466
14 روز تا برگزاری
16 آذر 96      07 December 2017
تهران

کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین - 96

کد رویداد: 21460
19 روز تا برگزاری
21 آذر 96      12 December 2017
تهران

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری - 96

کد رویداد: 22259
22 روز تا برگزاری
24 آذر 96      15 December 2017
تهران

سومین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی - 96

کد رویداد: 23136
29 روز تا برگزاری
01 دی 96      22 December 2017
استان مازندران

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی (نمایه شده در ISC ) - 96

کد رویداد: 23154
70 روز تا برگزاری
12 بهمن 96      01 February 2018
قزوین

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 96

کد رویداد: 20497
98 روز تا برگزاری
10 اسفند 96      01 March 2018
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.