SliderSliderSlider

 

کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه
کنفرانس فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه 94 و 95
لیست کنفرانس های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25778
8 روز تا برگزاری
10 خرداد 97      31 May 2018
کرج

کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ؛مشهد - خرداد 97

کد رویداد: 26924
13 روز تا برگزاری
15 خرداد 97      05 June 2018
مشهد

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25777
15 روز تا برگزاری
17 خرداد 97      07 June 2018
کرج

همایش ایده های راهبردی در معماری،شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست ؛مشهد - خرداد 97

کد رویداد: 26925
18 روز تا برگزاری
20 خرداد 97      10 June 2018
مشهد

کنفرانس کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران ؛تهران - 97

کد رویداد: 25791
28 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
تهران

کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری - 97

کد رویداد: 24125
34 روز تا برگزاری
05 تیر 97      26 June 2018
تهران

کنفرانس دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26923
35 روز تا برگزاری
06 تیر 97      27 June 2018
ایلام

کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26921
36 روز تا برگزاری
07 تیر 97      28 June 2018
ایلام

کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26922
37 روز تا برگزاری
08 تیر 97      29 June 2018
ایلام

کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26477
40 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

کنفرانس مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26478
40 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

کنفرانس مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار ؛ تهران - تیر 97

کد رویداد: 26722
51 روز تا برگزاری
22 تیر 97      13 July 2018
تهران

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26724
52 روز تا برگزاری
23 تیر 97      14 July 2018
گرجستان

کنفرانس نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26788
56 روز تا برگزاری
27 تیر 97      18 July 2018
گرجستان

کنفرانس فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26787
57 روز تا برگزاری
28 تیر 97      19 July 2018
گرجستان

کنفرانس عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 26474
61 روز تا برگزاری
مرداد 97      July 2018
تهران

کنفرانس برق مجلسی ؛اصفهان - مرداد 97

کد رویداد: 26975
84 روز تا برگزاری
24 مرداد 97      15 August 2018
اصفهان

کنفرانس تحول و نوآوری در علوم انسانی ؛شیراز - مرداد 97

کد رویداد: 26502
85 روز تا برگزاری
25 مرداد 97      16 August 2018
شیراز

کنفرانس ریاضی ایران ؛تهران - 97

کد رویداد: 25784
92 روز تا برگزاری
01 شهریور 97      23 August 2018
تهران

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران - 97

کد رویداد: 22364
94 روز تا برگزاری
03 شهریور 97      25 August 2018
شاهرود

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - 97

کد رویداد: 21966
105 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
شهرکرد

کنفرانس عمران، معماری و طراحی شهری ؛تبریز - شهریور 97

کد رویداد: 26428
105 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
تبریز

کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 22225
15 روز تا برگزاری
17 خرداد 97      07 June 2018
تهران

کنفرانس توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 26732
20 روز تا برگزاری
22 خرداد 97      12 June 2018
تهران

کنفرانس پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ؛کرج - خرداد 97

کد رویداد: 20519
28 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
کرج

کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26731
44 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

کنفرانس فیزیک ایران ؛ قزوین - 97

کد رویداد: 25780
96 روز تا برگزاری
05 شهریور 97      27 August 2018
قزوین

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.