SliderSliderSlider

 

کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
کنفرانس محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس بهداشت و محیط زیست ؛اردبیل - مهر 98

کد رویداد: 30224
22 روز تا برگزاری
17 مهر 98      09 October 2019
اردبیل

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33088
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33235
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33313
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
تهران

کنفرانس علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 31766
21 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
گرجستان

نمایشگاه و کنفرانس انرژی، برق و آب ؛ عمان 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 32671
209 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
مسقط

نمایشگاه و کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر ایران صدا و سیما ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 33137
27 روز تا برگزاری
22 مهر 98      14 October 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.