SliderSliderSlider

 

کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
کنفرانس محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی 94 و 95
لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی؛تفلیس - اردیبهشت 98

کد رویداد: 29930
24 روز تا برگزاری
24 ارديبهشت 98      14 May 2019
گرجستان

کنفرانس محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31117
31 روز تا برگزاری
31 ارديبهشت 98      21 May 2019
شیراز

کنفرانس بهداشت و محیط زیست ؛اردبیل - تیر 98

کد رویداد: 30224
67 روز تا برگزاری
05 تیر 98      26 June 2019
اردبیل

کنفرانس مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی ؛تهران - اردیبهشت 98

کد رویداد: 28825
25 روز تا برگزاری
25 ارديبهشت 98      15 May 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.