SliderSliderSlider

 

کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
کنفرانس محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری؛تهران - مرداد 99

کد رویداد: 34903
3 روز تا برگزاری
20 مرداد 99      10 August 2020
تهران

کنفرانس پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست؛کرج - مهر 99

کد رویداد: 35135
61 روز تا برگزاری
16 مهر 99      07 October 2020
کرج

کنفرانس پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی؛تهران - مرداد 99

کد رویداد: 35401
3 روز تا برگزاری
20 مرداد 99      10 August 2020
تهران

کنفرانس پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی؛کرج - مهر 99

کد رویداد: 34968
61 روز تا برگزاری
16 مهر 99      07 October 2020
کرج

کنفرانس علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی ؛تفلیس - آبان 99

کد رویداد: 35477
103 روز تا برگزاری
28 آبان 99      18 November 2020
گرجستان

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 ؛تهران - آذر 99

کد رویداد: 35473
135 روز تا برگزاری
30 آذر 99      20 December 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.