SliderSliderSlider

 

کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
کنفرانس محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس بهداشت و محیط زیست ؛اردبیل - تیر 98

کد رویداد: 30224
10 روز تا برگزاری
05 تیر 98      26 June 2019
اردبیل

کنفرانس علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 31766
114 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.