SliderSliderSlider

 

کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
کنفرانس حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 98 و 99
لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس حقوق، فقه و وکالت ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33234
2 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
شیراز

کنفرانس یافته های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33232
3 روز تا برگزاری
29 شهریور 98      20 September 2019
شیراز

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 32708
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 32709
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
کرج

کنفرانس رهیافت های نو در علوم انسانی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33084
5 روز تا برگزاری
31 شهریور 98      22 September 2019
شیراز

کنفرانس روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 32123
15 روز تا برگزاری
10 مهر 98      02 October 2019
تهران

کنفرانس روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 31953
19 روز تا برگزاری
14 مهر 98      06 October 2019
گرجستان

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 32072
27 روز تا برگزاری
22 مهر 98      14 October 2019
گرجستان

کنفرانس علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 33351
30 روز تا برگزاری
25 مهر 98      17 October 2019
شیراز

کنفرانس مدیریت استراتژیک ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33343
63 روز تا برگزاری
28 آبان 98      19 November 2019
تهران

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی ؛تهران - شهریور 98

کد رویداد: 33316
4 روز تا برگزاری
30 شهریور 98      21 September 2019
تهران

کنفرانس علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 32453
21 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
گرجستان

کنفرانس گردشگری،فرهنگ و هنر؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 32452
27 روز تا برگزاری
22 مهر 98      14 October 2019
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.