SliderSliderSlider

 

کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
کنفرانس حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 98 و 99
لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34495
14 روز تا برگزاری
14 بهمن 98      03 February 2020
شیراز

کنفرانس حقوق، فقه و مطالعات قضایی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34496
14 روز تا برگزاری
14 بهمن 98      03 February 2020
شیراز

کنفرانس پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم؛کرج - بهمن 98

کد رویداد: 33598
26 روز تا برگزاری
26 بهمن 98      15 February 2020
کرج

کنفرانس مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی؛کرج - اسفند 98

کد رویداد: 33597
45 روز تا برگزاری
15 اسفند 98      05 March 2020
کرج

کنفرانس توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی؛تهران - اسفند98

کد رویداد: 34592
45 روز تا برگزاری
15 اسفند 98      05 March 2020
تهران

کنفرانس مطالعات میان‌رشته‌ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 34465
46 روز تا برگزاری
16 اسفند 98      06 March 2020
تهران

کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 33565
47 روز تا برگزاری
17 اسفند 98      07 March 2020
تهران

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34277
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34320
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34413
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34414
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس مطالعات حقوقی و قضایی؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34447
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس گردشگری،فرهنگ و هنر؛تفلیس - اسفند 98

کد رویداد: 34553
52 روز تا برگزاری
22 اسفند 98      12 March 2020
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.