SliderSliderSlider

 

کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه
کنگره فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه 94 و 95
لیست کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 96 و 97 و 98، کنگره های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2017 و 2018 و 2019

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان - 97

کد رویداد: 21439
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
05 ارديبهشت 97      25 April 2018
تبریز

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین - 97

کد رویداد: 22833
13 روز تا برگزاری
18 ارديبهشت 97      08 May 2018
بابل

کنگره شیمی ایران ؛مشهد - 97

کد رویداد: 25444
83 روز تا برگزاری
26 تیر 97      17 July 2018
مشهد

کنگره ملی بیوشیمی و کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ؛اصفهان - شهریور 97

کد رویداد: 25903
122 روز تا برگزاری
03 شهریور 97      25 August 2018
اصفهان

کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ؛همدان - شهریور 97

کد رویداد: 26429
131 روز تا برگزاری
12 شهریور 97      03 September 2018
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.