SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

لیست نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی | تقویم نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی | تاریخ نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی
نمایشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی
اطلاع از نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی ، سایت رسمی نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی ، اطلاعات نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی 98 و 99
لیست نمایشگاه های میراث فرهنگی و صنایع دستی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی میراث فرهنگی و صنایع دستی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط ؛شیراز -مرداد 99

کد رویداد: 35462
6 روز تا برگزاری
19 مرداد 99      09 August 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.