SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه

لیست نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه | تقویم نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه | تاریخ نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه
نمایشگاه انسان، خانواده و جامعه ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه
اطلاع از نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه ، سایت رسمی نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه ، اطلاعات نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه 98 و 99
لیست نمایشگاه های انسان، خانواده و جامعه در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی انسان، خانواده و جامعه 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه کالای مصرفی و خدماتی ؛تبریز - خرداد 99

کد رویداد: 35296
10 روز تا برگزاری
19 خرداد 99      08 June 2020
تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.