SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان

لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تقویم نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تاریخ نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان
نمایشگاه علوم پزشکی، دارویی و درمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان
اطلاع از نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، سایت رسمی نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اطلاعات نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان 98 و 99
لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه جهش تولید و دست آورد های مقابله با کرونا؛تهران - خرداد 99

کد رویداد: 35275
10 روز تا برگزاری
24 خرداد 99      13 June 2020
تهران

نمایشگاه فارمکس خاورمیانه ؛تهران - تیر 99

کد رویداد: 35327
27 روز تا برگزاری
10 تیر 99      30 June 2020
تهران

تور نمایشگاه داروسازی دوسلدورف ؛ آلمان 2020 - مهر 99

کد رویداد: 35284
126 روز تا برگزاری
15 مهر 99      06 October 2020
دوسلدرف

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.