SliderSliderSlider

 

مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی
مناسبت محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، مناسبت های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

جشن خام خواری ؛ ایران - تیر 98

کد رویداد: 31795
9 روز تا برگزاری
15 تیر 98      06 July 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.