SliderSliderSlider

 

مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش

لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش | تقویم مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش | تاریخ مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش
مراسم تفریح، سفر و گردشگری کیش ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش ، اخبار شروع و پایان مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش
اطلاع از مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش ، سایت رسمی مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش ، اطلاعات مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش 98 و 99
لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری کیش در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری کیش 2019 و 2020 و 2021

کنسرت محسن ابراهیم زاده ؛ کیش - بهمن 98

کد رویداد: 34664
4 روز تا برگزاری
11 بهمن 98      31 January 2020
کیش

کنسرت آرون افشار؛ کیش - بهمن 98

کد رویداد: 34691
4 روز تا برگزاری
11 بهمن 98      31 January 2020
کیش

کنسرت خنده حسن ریوندی ؛کیش - بهمن 98

کد رویداد: 34659
14 روز تا برگزاری
21 بهمن 98      10 February 2020
کیش

کنسرت بهنام بانی؛ کیش - بهمن 98

کد رویداد: 34642
15 روز تا برگزاری
22 بهمن 98      11 February 2020
کیش

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.