SliderSliderSlider

 

مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی

لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی | تقویم مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی | تاریخ مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی
مراسم تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی ، اخبار شروع و پایان مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی
اطلاع از مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی ، سایت رسمی مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی ، اطلاعات مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی 98 و 99
لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری استان مرکزی 2019 و 2020 و 2021

کنسرت ماکان بند ؛ساوه - اسفند 98

کد رویداد: 35035
4 روز تا برگزاری
06 اسفند 98      25 February 2020
استان مرکزی

کنسرت هوروش بند ؛اراک -اسفند 98

کد رویداد: 34944
4 روز تا برگزاری
06 اسفند 98      25 February 2020
اراک

کنسرت روزبه بمانی ؛مهاجران - اسفند 98

کد رویداد: 34954
10 روز تا برگزاری
12 اسفند 98      02 March 2020
استان مرکزی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.