SliderSliderSlider

 

کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی

لیست کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی | تقویم کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی | تاریخ کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی
کنسرت هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، اخبار شروع و پایان کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی
اطلاع از کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، سایت رسمی کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، اطلاعات کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی 98 و 99
لیست کنسرت های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنسرت های بین المللی هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی 2019 و 2020 و 2021

کنسرت هوروش بند ؛اراک -اسفند 98

کد رویداد: 34944
5 روز تا برگزاری
06 اسفند 98      25 February 2020
اراک

کنسرت ماکان بند ؛ساوه - اسفند 98

کد رویداد: 35035
5 روز تا برگزاری
06 اسفند 98      25 February 2020
استان مرکزی

کنسرت روزبه بمانی ؛مهاجران - اسفند 98

کد رویداد: 34954
11 روز تا برگزاری
12 اسفند 98      02 March 2020
استان مرکزی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.