SliderSliderSlider

 

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد
همایش فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد 98 و 99
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه مشهد 2019 و 2020 و 2021

همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار؛مشهد - خرداد 99

کد رویداد: 35249
1 روز تا برگزاری
10 خرداد 99      30 May 2020
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.